Υπηρεσιες

Υπηρεσίες

 • Πλήρης Καρδιολογικός έλεγχος
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Υπέρηχος-Triplex καρδιάς και θωρακικής αορτής (ενηλίκων και παίδων)
  • Δοκιμασία Κόπωσης με εργομετρικό ποδήλατο
  • Holter ρυθμού (24ωρη,48ωρη και 7ημερη καταγραφή καρδιακού ρυθμού)
  • Holter πιέσεως (24ωρη καταγραφή πίεσης)
 • Παρακολούθηση ασθενών που λαμβάνουν αντιθρομβωτική αγωγή
   • (έλεγχος αποτελεσματικότητας αντιπηκτικής και αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, περιεγχειρητική διαχείρηση ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτική και αντιαιμοπεταλιακή αγωγή)
 • Ρύθμιση υπέρτασης
 • Ρύθμιση δυσλιπιδαιμίας
 • Προεγχειρητικός Καρδιολογικός έλεγχος
 • Προαθλητικός Καρδιολογικός έλεγχος
 • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων
 • Ειδικές τιμές για αθλητικές ομάδες και συλλόγους
 • Σύμβαση με ΥΠΕΘΑ